Home

Idea2action er en konsulentvirksomhed, der arbejder med at omsætte vores kunders ideer til handlinger inden for ledelse, rapportering og forretningsudvikling. Vi løser opgaver, der har til formål at forbedre og udvikle virksomheders ledelsesinformationssystemer og forretningsprocesser, så de derved kan få øget vækst og beskæftigelse.

Vi udvikler blandt andet skræddersyede IT-værktøjer, der kan omsætte data til beslutningsgrundlag. Vi gennemfører desuden indsamling og analyse af data til forretningsudvikling. Yderligere skaber vi via kurser og kompetenceudvikling det vidensmæssige grundlag for, at virksomheder kan realisere ideer på baggrund af forbedrede IT-kompetencer.

Vi har en meget lyttende og analytisk tilgang til vores opgaver, hvor målet er, at vores kunder ikke kun får løst en opgave, men at de også står bedre rustet til fremtiden. I dag kan en virksomhed utroligt meget med de systemer, de allerede har, men ofte ved man det bare ikke. Derfor flyver virksomheden ikke helt så højt og hurtigt, som man kunne. Det er kun humlebien, der kan lukrere på sin manglende viden.