Evalueringer

Evalueringer bygger på systematisk indsamling af informationer om en given indsats virkninger og kritiske succesfaktorer. Ved en evaluering sker der en vurdering på baggrund af en række evalueringskriterier. En indsats kan enten vurderes på, om på forhånd definerede mål er opfyldte (målopfyldelse), eller på om der er opnået nogle effekter på konkrete områder som eksempelvis økonomi eller beskæftigelse eller i ændret adfærd (effektvurdering). Perspektivet afhænger af formålet med evalueringen.

Det er vigtigt, at evalueringen bruges til at skabe nye indsigter om en indsats eller et projekt. Derved kan evalueringen blive en værdiskabende aktivitet og ikke kun en kontrolmekanisme. Det kan være en fordel, at evalueringen tænkes ind allerede tidligt i et projekts forløb, da det giver mulighed for sparring og rådgivning om virkninger og succesfaktorer.