Performancemålinger

En virksomheds ERP-system giver adgang til en række rapporter. Men ofte vil systemet ved integration med regneark eller databasebaserede programmer kunne skabe endnu stærkere ledelsesværktøjer. Det sker ved, at nøgletalssystemer og balance scorecard udvikles til virksomhedens individuelle behov. Derudover kan der gennem en øget automatisering af ugentlige, månedlige eller årlige rapporteringer opnås betydelige besparelser.

Idea2action tilbyder planlægning, udvikling og implementering, så kunden kan nå målene om udvikling af virksomhedsspecifikke ledelsesinformationssystemer og tidsbesparelser på jævnligt tilbagevendende rapporteringer.

Idea2action har mange års erfaringer med performancemålinger og brugen af Microsoft produkterne Excel, Access, Visual Basic kodning samt SQL Server-baserede løsninger.