IT Systemudvikling

En virksomhed har brug for at styre sine daglige aktiviteter og ressourcer. I et udviklingsprojekt vil der med udgangspunkt i virksomhedens behov kunne udvikles forskellige virksomhedstilpassede styringsredskaber og funktionaliteter. Det kan f.eks. være i form af systemer til produktionsplanlægning, tids- og opgavestyring. Ofte vil projektet bygge på integration af eksisterende systemer.

I et udviklingsprojekt sættes der ved et indledende møde ord på virksomhedens ønsker eller problemer ligesom behovene identificeres. Idea2action udarbejder herefter en systembeskrivelse. Når kunden og idea2action er blevet enige om indholdet af systembeskrivelsen, afgiver vi et tilbud. Herefter kan den egentlige udvikling gå i gang.

I oversigts form ser et typisk projektforløb således ud:

 • Behovsafklaring
 • Udarbejdelse af systembeskrivelse
 • Udvikling, typisk i Visual Basic, VBS eller VBA
 • Implementering
 • Dokumentation
 • Uddannelse af brugere og brugersupport

Idea2action har mange års erfaring med at udvikle IT-baserede styringsredskaber. Vi har bl.a. udviklet systemer til

 • At tilrettelægge produktion og bemanding under hensyntagen til, at der sker produktion af let fordærvelige produkter.
 • At beregne mængder af varer, der indgår i byggeprojekter.
 • At styre og give overblik over ugentlige og månedlige tilbagevendende arbejdsopgaver i et team.
 • At generere mails automatisk til for eksempel udsendelse af uge- eller månedsrapporter.
 • At scanne stregkoder i forbindelse med dataindsamling.