Om os

Allan Bertelsen

Allan startede allerede i folkeskolen (1970’erne) med at interessere sig for computere, og det fik også stor betydning for hans senere uddannelsesvalg. Allan er således uddannet HAi fra Handelshøjskolen i Herning og cand. merc fra Handelshøjskolen i Aarhus. Under begge uddannelser blev der lagt specielt vægt på IT-relaterede fag. Med en faglig ballast inden for både erhvervsøkonomi og IT optræder Allan ofte som et bindeled mellem de to områder.

Efter endt uddannelse blev Allan i 1990 ansat i BFC-Data som ekspert i udvikling af regneark- og databasemodeller. Siden skiftede BFC-Data navn til VW-Data. Uddannelsesforretningen, som Allan var en del af, blev i 2002 købt af A-team. I 2004 besluttede Allan at blive selvstændig IT-konsulent og startede virksomheden AB-it. Dette firma blev 1. januar 2015 omdannet til et anpartsselskab og skiftede i den forbindelse navn til idea2action. Samtidig med firmaomdannelsen kom Susanne Jensen med.

Susanne Jensen

Susanne er uddannet cand. oecon fra Aarhus Universitet. Efter endt uddannelse blev Susanne ansat som projektmedarbejder ved Institut for grænseregionsforskning i Aabenraa. Efter nogle år gik turen videre til Aalborg Universitet, hvorfra hun i 2007 forsvarede sin Ph.D inden for innovation og regional erhvervsudvikling.

Efterfølgende er det blevet til ansættelse som forsker på Aarhus Universitet, Herning og Syddansk Universitet i Kolding. Susanne har i sin tid som forsker altid arbejdet på eksternt finansierede projekter med deraf følgende tætte kontakter med erhvervsliv og offentlige myndigheder. Susanne startede hos idea2action i 2015.