IT kompetenceudvikling

Kurser bør altid være rettet mod de specifikke sagsområder, som kursusdeltageren arbejder med. Mange års erfaring med udviklingsopgaver i forskellige programmer har givet os den indsigt, der er nødvendig for formidling af programmernes forskellige funktioner ind i den kontekst, der er væsentlig og relevant for kursistens dagligdag.

Idea2action tilbyder kurser inden for:

 • MS Excel herunder:
  • Grundkursus med alt det du har behov for at vide for at komme godt i gang
  • Udvidet kursus med fokus på f.eks. L-opslag, Pivottabeller og diagrammer
  • Databehandling med Power Query
  • PowerPivot til organisering af data
 • MS Access
 • Visual Basic for Applications
 • VB Script og ASP
 • SQL Server programmering

Det konkrete kursusindhold aftales med virksomheden med udgangspunkt i virksomhedens behov. Kursusmateriale tilpasses til det aftalte kursusindhold.

Ved udviklingsopgaver vil det ofte være hensigtsmæssigt med uddannelse af administratorer og (super)brugere i brugen af systemet. Vi kan forestå både uddannelse og udvikling af undervisningsmateriale.